Phỏng vấn bởi đài VTC2 về cách phân biệt giữa Kiwi Zespri và Kiwi Trung Quốc

BIOVEGI > TIN TỨC > Bài báo > Phỏng vấn bởi đài VTC2 về cách phân biệt giữa Kiwi Zespri và Kiwi Trung Quốc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *