BIOVEGI > CHÍNH SÁCH KIỂM HÀNG

CHÍNH SÁCH KIỂM HÀNG

1. Quy định kiểm hàng

Kiểm hàng là thực hiện các công việc kiểm tra và so sánh các sản phẩm/hàng hóa nhận được trong kiện hàng do Biovegi gửi với các sản phẩm trong đơn hàng khách yêu cầu.

Trước khi nhận hàng và thanh toán, Quý Khách được quyền kiểm tra sản phẩm nhưng không được thử hàng.

Quý Khách vui lòng mở gói hàng kiểm tra để đảm bảo đơn hàng được giao đúng mẫu mã, số lượng như đơn hàng đã đặt. Không thử hay dùng thử sản phẩm.

Sau khi đồng ý với món hàng được giao đến, Quý Khách thanh toán với nhân viên giao hàng (trường hợp đơn hàng được ship COD) và nhận hàng.

2. Phạm vi kiểm tra hàng hoá

Khách hàng được kiểm tra ngoại quan các sản phẩm thực nhận, đối chiếu, so sánh các sản phẩm nhận được với sản phẩm đã đặt trên đơn sau khi nhân viên của Biovegi xác nhận đơn hàng theo các tiêu chí: số lượng, mã sản phẩm, kích thước, màu sắc…

Lưu ý: Việc kiểm tra sẽ không bao gồm kiểm tra sâu (dùng thử,…).

3. Các bước xử lý khi hàng hoá nhận được không như đơn đặt hàng

Khi quý khách đồng kiểm, sản phẩm nhận được không trùng khớp với sản phẩm quý khách đã đặt trên đơn hàng. Xin hãy liên hệ với nhân viên kinh doanh trực tiếp phụ trách để xác nhận lại đơn hàng.

Trường hợp hàng hóa thực nhận không đúng theo theo yêu cầu của khách, khách có thể không nhận hàng, không thanh toán. Trong trường hợp đơn hàng đã thanh toán, khách hàng có thể yêu cầu gửi lại đơn mới, Biovegi sẽ sắp xếp giao lại đơn mới cho quý khách trong thời gian sớm nhất.

Trường hợp hàng hóa được đóng đúng theo đơn hàng, nhưng khách hàng thay đổi nhu cầu, khách hàng có thể yêu cầu đổi trả và áp dụng chính sách đổi trả hàng hóa. Trường hợp này khách hàng sẽ thanh toán chi phí giao hàng (nếu có).