Biovegi tham dự buổi họp bàn tròn với Bộ Trưởng Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ và Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Việt Nam

BIOVEGI > TIN TỨC > Sự kiện > Biovegi tham dự buổi họp bàn tròn với Bộ Trưởng Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ và Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

vi