Biovegi tham dự buổi họp bàn tròn với Bộ Trưởng Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ và Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Việt Nam

BIOVEGI > TIN TỨC > Sự kiện > Biovegi tham dự buổi họp bàn tròn với Bộ Trưởng Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ và Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Việt Nam