1
Bạn cần hỗ trợ?

Chương trình sampling nho sữa và lê Hàn Quốc diễn ra tại Hồ Chí Minh

Sampling nho sữa và lê hàn quốc Từ ngày 10/10/2020 đến ngày 11/10/2020 và ngày 17/10/2020 đến ngày 18/10/2020. Với sự hợp tác giữa Công ty cổ phần xuất nhâp khẩu Biovegi Miền Nam và đối tác Hàn Quốc, G.S. Trade và Công ty xuất khẩu của Hadong-gun, Gyeongsangnam-do Hàn Quốc tổ chức sự kiện sampling ăn thử nho sữa và lê Hàn Quốc tại 3 điểm AEON : 1....

Xem thêm
090 514 99 66

CHỌN TỈNH THÀNH CỦA BẠN